Sök och boka hotell i Umeå

Vi Garanterar de lägsta priserna. Över 50 000 hotell världen över.
Boka nu & Spara upp till 70% !!

Incheckning:
Utcheckning:

Umeås historia


Umeå är en stad med en lång och spännande historia. Med sitt pampiga namn – Uma betyder dånande – har staden skrivit in sig ett flertal gånger i den svenska historien. Allt tog sin början någon gång på 1300-talet. Det var åtminstone då som Umeå nämndes i skrift för första gången.

Stadsprivilegier

Under början 1300-talet bestod Umeås centrum av en hamn, en handelsplats och en träkyrka. På 1400-talet så ökar Umeås population kraftigt, och blir en samlande plats för nybyggare runt om i övre Norrland. Vid denna tid så var det riddare, baserade på Korsholms slott, på andra sidan Kvarken, som styrde regionen.

Det var Johan III som i december 1588 gav Umeå sina stadsprivilegier. Det uttalade syftet med att placera en stad just på denna plats var närheten till Umeåälven. På så vis kunde man på ett enklare sätt organisera, men även kontrollera, den handel som skedde i lappmarken och andra delar i övre Norrland.

För att verkligen se till att Umeå blev den plats för handel, som staden var tänkt att vara, så arbetade kungen med att få de köpmän som bodde norr om staden att flytta söderut. Allt gick dock inte som planerat. Det stora intresset för Umeå som handelsstad uteblev och efter de första sex friåren så dog staden ut.

Gustav II Adolfs delegation

Men så år 1621 var det dags att återupprätta Umeå. Den här gången var det kung Gustav II Adolf som skickade en delegation norrut. Delegationen verkade för att bönderna i socknen skulle anlägga en ny stad, som skulle ligga 5 km söder om Umeås ursprungliga centrum. Bönderna var dock inte så intresserade av detta projekt. Likväl kunde riksrådet den 22 juni 1622 utfärda stadsprivilegier för Umeå.

Umeå brinner

Under början av 1700-talet låg Sverige i krig med Ryssland. År 1714 satte ryska trupper eld på Umeå, och det tog flera år innan staden kunde byggas upp. Men allt visade sig vara förgäves. Redan 1721 brände ryssarna återigen ned staden, och när Carl von Linné år 1734 beskrev Umeå så kunde han fortfarande se de tydliga spåren efter ryssarnas härjningar. 1700-talet var också det århundrade då Umeå fick Norrlands första lasarett.

Ryssarna kommer tillbaka

Efter några lugna år var det 1809 återigen dags för grannarna från öst att inta Umeå. Under mars månad detta år intog ryssarna staden. Denna gång var det dock under mer fredliga former. Ryssarna blev heller inte speciellt långvariga, och drog sig tillbaka med anledning av en stundande fredsförhandling. Men Umeåborna var inte kvitt ryssarna för det.

I maj samma år kom de tillbaka. Den svenske generalen Georg Carl von Döbeln beordrade en utrymning av staden. Ryssarna höll sedan Umeå till slutet av augusti samma år. Den huvudsakliga anledning till den reträtt som sedan följde, var att den ryske generalen Nikolaj Kamenskij och hans soldater hade brist på förnödenheter.

Men 1800-talet var inte bara präglat av ryssarnas ockuperingar. År 1843 fick Umeå, i samband med att Svenska Förlagsföreningen bildades, den första kommisionsbokhandeln i länet. I början av 1860-talet färdigställdes också ett länsfängelse.

Umeå brinner igen

Så var det dags igen. År 1888, den 25 juni, brinner Umeå återigen ner till grunden. Men denna gång kan inte ryssarna hållas ansvariga. Branden startade i ett bryggeri väster om Renmarksbäcken, och på grund av de för dagen kraftiga vindarna kunde brinnande takspån sprida sig över hela stad. Vid denna tid hade Umeå ungefär 3 000 invånare. Av dessa blev omkring 2 300 hemlösa. Mirakulöst nog så omkom ingen i branden.

Och byggs upp

Men Umeå reste sig från askan. År 1892 fick staden elektrisk gatubelysning och i slutet av 1800-talet kom järnvägen fram till Umeå. Detta underlättade kommunikationen oerhört. Regementsstad blev Umeå 1901. Då inrättades nämligen Norrlands dragonregemente (K4) i Umeå. Under 1900-talet har Umeås befolkning vuxit stadigt, och en bidragande förklaring är universitetet som lockar till sig en stor mängd studenter, forskare och lärare. Idag är Umeå en stad med en kulturprägel, och varje år arrangeras en rad spännande festivaler i staden.